Typer av trappor

Raka trappor
Trappa med en stigning av 90°
Trappa med en delning av 180°
Trappa med sväng 90°
Trappa med sväng 180°
Spiraltrappor